Kombinacijom tastera posao završite mnogo brže i jednostavnije.

Većina nas poznaje neke od prečica na tastaturi koje koristimo u svakodnevnom radu. No, u nastavku ćemo se podsjetiti a možda i saznati neku novinu i time olakšati rad na računaru. Većina komandi u Windows-u može se izvršiti i preko tastature i kombinacijom tastera posao završiti mnogo brže. Evo nekoliko sugestija:

Windows taster + D – pritiskom na ovu kombinaciju tastera minimalizuju se svi otvoreni prozori i prikazuje desktop, a još jedan pritisak vraća prethodno stanje

Windows taster + E – otvara Windows Explorer (ne Internet Explorer) za brz pristup datotekama na disku.

Windows taster + F – pokreće alat za pretraživanje

Alt + Tab – prebacivanje između otvorenih programa

Windows taster + Tab – prebacivanje između otvorenih programa u flip načinu rada (funkcioniše samo pod Vistom)

Alt + F4 – zatvara trenutno aktivan prozor ili program

Ctrl + ESC – otvara Start meni

Ctrl + C – kopira obilježeni sadržaj

Ctrl + X – isjeca obilježeni sadržaj

Ctrl + V – zalijepi (engl. paste) kopirani ili isječeni sadržaj

Ovo su neke od najčešće korištenih prečica u Windows-u. Neki programi dijele zajedničke prečice, kao što je to, na primer, prečica za kopiranje, ali imaju i svoje posebne setove prečica koje možete saznati iz dokumentacije tog programa.