Instalacija Apache, PHP, MySQL na vašem računaru

Odmah da kažem koga mrzi instalirati sve posebno i traži brzo rješenje najbolje je da ne čita dalje nego da preuzme neka od “Sve u jednom” rješenja koja će vam instalirati php, mysql i apache na računar. Neka od tih “rješenja” su WampServer ili XAMPP

Za ostale  potrebni su nam sledeći fajlovi :

apache 2.2.11

http://apache.deathculture.net/httpd/binaries/win32/apache_2.2.11-win32-x86-no_ssl.msi

PHP 5.2.10

http://yu2.php.net/distributions/php-5.2.10-Win32.zip

MySql 5.1.36

http://gd.tuwien.ac.at/db/mysql/Downloads/MySQL-5.1/mysql-5.1.36-win32.msi

Ovo je primjer mog računara :

default lokacija apache servera je

“c:\program files\apache group\apache2\” i u daljem tekst ću je nazivati “\apache\” . Isto tako važi i za php i mysql kome su default lokacije “c:\php” koju nazivam sa \php\, “c:\mysql\” koju nazivam sa \mysql\, isto tako ja sam koristio da mi je apache www folder (gde stoji sajt ) u “c:\www\“.

1.APACHE

Sama instalacija je trivijalna i ne treba je posebno objašnjavati, ostavite sve defaultne opcije prilikom instalacije. Poslije instalacije trebalo bi da se u tray icon bar -u (kod sata) pojavi apache SERVICE MONITOR sa kojim će se lako kontrolisati tj start-ćovati i stop -irati tada će apache biti instaliran kao service i svaki put kad restartujemo kompjuter i on će se pokrenuti.

Apache monitor
Apache monitor

2.PHP

Sadržaj arhive php-5.2.10-Win32.zip otpakovati u “C:\php\“. Unutra se nalazi fajl koji se zove php.ini-dist koga  treba prekopirati u “C:\windows\” folder i preimenovati ga u php.ini. Otvoriti php.ini sa omiljenim editorom, naći stavke: doc_root =, extension_dir = i extension=php_gd2.dll te ih prepraviti  da izgledaju ovako:

doc_root = “c:/www/”

extension_dir = “C:/php/extensions”

– treba skinuti znak  ;  ispred extension=php_gd2.dll

1.APACHE

zatim se vratiti na APACHE SERVER i otvoriti http.conf u c:\program files\apache group\apache2\conf\ folderu (ili Start->Program files->Apache HTTP Server… ->Configure Apache Server->Edit the Apache httpd.conf Configuration File)  i dodati mu sledeće linije na kraju :

ScriptAlias /php/ “C:/php/”
Action application/x-httpd-php “/php/php.exe”
AddType application/x-httpd-php .php

odmah prepraviti i :
DocumentRoot “C:/www”

i odmah ispod liniju :

zatim :
UserDir “My Documents/www”

i veoma važnu liniju DirectoryIndex , da izgleda ovako :

DirectoryIndex index.html index.html.var index.php index.phtml index.php3

posle ovoga apache je spreman treba napraviti folder u c:\ koji se zove www i treba restartovati apache iz SERVICE MONITORA ili restartovati računar.

TEST

napraviti fajl sa imenom index.php i u njega staviti

[c] <?php phpinfo(); ?>
[/c]

zatim pokrenuti firefox, operu ili šta već koristite i zahtjevati stranicu http://localhost

Ako je dosad sve prošlo u redu vidjećete rezultat funkcije phpinfo(), odnosno detaljan izvještaj o trenutnoj konfiguraciji php-a.

Rezultat funkcije phpinfo(); u browseru
Rezultat funkcije phpinfo(); u browseru

3. MYSQL

nema puno pametovanja oko mysql-a, next, next next, sve default opcije i odabrati root password na kraju. Ne bi bilo loše da skinuti phpMyAdmin i sa njime mijenjati mysql tabele.