Brisanje foldera – PHP

php-logoOvo je funkcija koja briše zadati folder, kao i sve njegove podfoldere i fajlove. Kad je pozivate potrebno je samo da navedete putanju do foldere kao i njegovo ime. Npr. Rmdir(putanja/folder).

 

 

[c]
function Rmdir($path) {

$origipath = $path;

$handler = opendir($path);

while (true) {

$item = readdir($handler);

if ($item == "." or $item == "..") {

continue;

} elseif (gettype($item) == "boolean") {

closedir($handler);

if (!@rmdir($path)) {

return false;

}

if ($path == $origipath) {

break;

}

$path = substr($path, 0, strrpos($path, "/"));

$handler = opendir($path);

} elseif (is_dir($path."/".$item)) {

closedir($handler);

$path = $path."/".$item;

$handler = opendir($path);

} else {

unlink($path."/".$item);

}

}

return true;

}
[/c]