Da li Mozila spas od Gugla traži u Mikrosoftu?

KAD PREUZMETE FAJERFOKS (FIREFOX) podrazumevani pretraživač je Gugl (Google), a podrazumevana početna strana je takođe njegova. Taj aranžman i pretraživanja koja svakodnevno izvode milioni Fajerfoksovih korisnika izvor su većine Mozilinih (Mozilla) prihoda. Jedini problem je što se bliži rok za obnavljanje ugovora s Guglom. Šta Mozila radi po tom pitanju?

U sredu je objavila verziju Fajerfoksa s Bingom zasnovanu na najnovijem stabilnom izdanju 7.0.1. To je posebna verzija u kojoj je za pretraživanje zadužen Mikrosoftov pretraživač Bing pa je saglasno tome i podrazumevana početna strana ona Bingova. Pretpostavlja se da će na ovaj način Mozila dobijati i neke prihode iz tih pretraživanja.

Fajerfoks s Bingom nije podrazumevani Fajerfoks a nije ni zamena za Gugl, a čak i da jeste krajnje je jednostavno promeniti početnu stranu i podrazumevani pretraživač – dovoljno je da upitate Ubuntu koji je u januaru prošle godine pokušao da u Fajerfoksu za Ubuntu umesto Gugla koristi Jahu (Yahoo) (koji koristi Bing).

Može biti da trenutak objavljivanja Fajerfoksa za Bing ima neke veze s rokom za obnavljanje ugovora s Guglom (postojeći trogodišnji ugovor ističe sledećeg meseca), ali s druge strane Mozila nesumnjivo neće zaraditi ni blizu onoliko novca iz ugovora s Mikrosoftom koliko joj donosi Gugl. Međutim, ukoliko Gugl odluči da ne obnovi ugovor (jer od septembra 2008. ima sopstveni veb čitač Hrom), kakav izbor ima Mozila?

Srećom, korisnici Fajerfoksa imaju izbor. Kakav god ugovor Mozila sklopila ili ne sklopila, mogu sami da izaberu i početnu stranu i podrazumevani pretraživač. (M.V.)

putemDa li Mozila spas od Gugla traži u Mikrosoftu? | mikro.rs.

Leave a Reply